Грижа за здравето на здравите, съхраняване на младостта и ново начало


Жизнената сила създава живот и изисква творчество в замяна.

Жизнената сила създава живот и изисква творчество в замяна.

 

 

Векове наред човечеството разделя  материята от духовната енергия, която я изпълва и овиживява.

Медицинската наука и до днес разгледа системата човек единствено като сложен механизъм, деистващ единствено посредством биохимични процеси случващи се на материално ниво.

 

Но цялостта и баланса в природата съществува още преди нас хората и за това подобен, изцяло материалистичен, поглед има нужда от допълваща и възвръщаща естествената цялост гледна точка.

Др.Самуел Ханеман, създателят на хомеопатията, прозира липсващото звено като реално оценя, че методите използвани от медицината по негово време нямат никакъв резултат. Той търси съвсем нов поглед  за да запълни липсващото разбиране. Създава науката хомеопатия, като на базата на личен опит открива как лечебните субстанции могат да предизвикат болест у здрав индивид (доказване на лекартвото) и да излекуват болния от същтата болест. Именно поради тази причина Ханеман нарича науката хомеопатия – в превод от гръцки език хомеопатия означава подобен на страданието.

Търсеики причината за тази реакция на човешки организъм той наблюдава как симптомите причинени от лечебната субстанцич у здрав организъм изчезват постепенно след спиране на приема на субстанцията. Така Ханеман стига до идеята, че човек е самовъзстановчваща се система и, че причината е отвъд материалното тяло и не то, а именно духовната жизнена сила реагира на лечебните субстанци и следователно тя е причината и за възвръщането на баланса в системата човек.

С творчески подход и неизменно логично обяснение Ханеман открива липсващото разбиране за цялостната система – човек. Именно жизнената сила прави възможно съществуването на хомеопатията и лекуването с нея.

 

Жизнената сила е тази динамична духовна енергия, която прави човешкото тяло живо, тя му придава емоции, чувства и мисли, които го отличават от неживата материя.
Всичко, което диша, расте и се развива е живо, а всичко останало е просто една нежива материя, имено жизнената сила ни дава възмойност да сме чувствителни към стимулите на околният свят, да ги възприемаме, да можем да се адаптираме към тях - това ни прави здрави. Жизнената сила ни прави независими и  ни дарява възможността да изявим своята висша същност. Тази сила поддържа динамичнотото равновесие в организма, прави възможна цялостта в природата на човека, тя подържа в хармония всички нива на системата човек.

В състояние на здраве тя е всеизпълваща и в постоянно движение. Движението в хармония на жизнената сила създава живот, когато движението спре поради някаква причина тогава създаването е невъзможно и жизнената сила се оттегля. Тогава на мястото от което се е оттеглила, остава нежива, неодухотворена материя подвластна на външният свят и така настъпва болестта. Ето защо жизнената сила изисква творчество – то е движение и създаване, жизнената сила изисква творчество в това да съумеем да не спираме това вътрешно движение, или когато то е спряло да подходим с творчество към ригидността. Хомеопатията ни дава този творчески подход и динамика и така помага на жизнената сила да одухотвори отново неживата материя и така да се достигне до изначално състояние на здраве.

По този начин човешкият дух разполага с цялото независимо пространство, което му е необходимо, за да изявява свояра висша същност.

 

Ханеман е прозрял създаващата същност на жизнената сила и е синтезирал това знание в девети параграв от шестата редакция на Органона, а той гласи следното:

“В състояние на здраве духовната жизнена сила , даваща живот на материалния човешки организъм царува във висш суверенитет .Тя поддържа чувствата и нормалните функции на всички части на живия организъм в хармония,която ни кара да се удивляваме.По този начин разумният дух ,който обитава организма може свободно да използва този здрав, жив инструмент , за да постигне благородната цел на човешкото съществуване.“

 

Този параграф ни дава информация не са мо за характера на жизнената сила, но и ни насочва към обяснението на състоянието на здраве и състоянието на болест.

 

       Здравето това е онова състояние на системата човек, при което Жизнената Сила изпълва човешкия организъм и поддържа вдички негови системи в хармония и динамично равновесие.

 

       Болестта е отклонение от това  хармонично, динамично равновесие.

Тогава Жизнената Сила се е оттеглила освобождава определена площ от системата човек, тогава става лесно за външните недобронамерени дразнения да вземат превес над тази нежива площ и да властват над нея. И така именно на границата между "живата" и "нежива" част от системата човек се проявяват симптоми, които не са нищо друго, а инидикатор за това, че динамичното равновесие е нарушено и е настъпило състояние на болест.

 

Човек се стреми да е независим - здрав за да може да твори свободно да изявява желанието си за това, да се стреми да постигне своето индивидуално щастие, но когато той се намира в състояние на болест тази благородна цел става по-трудно достижима, именно за това съществува медицината, която има за цел да лекува човешкият организъм.

       Нещото което прави хомеопатията цялостна и завършена система за връщане на човек в изначално здраве е именно теорията за Жизнената сила, защото        Алопатичната медицина разглежда системата човек единствено от гледна точка на финкционирането му като материална система, това прави алопатията
непълна и неефективна за постигане на състояние на здраве и независимост на човехкият организъм.

       Това става ясно когато разгледаме действието на алопатичните лекарства върху системата човек. Те са единствено материални субстанции и не са предназначени да стимулират жизнената сила, те не са динамични, единствено динамично лекарство, може да провокира реакция на жизнената сила.

       Алопатичните лекарства са субстанции, които внесени в организма действат в посока противоположна на външното дразнение, т.е. по посока на жизнената сила - от вътре на вън, като по този начин противодейства на симптомите и те изчезват, до този момент действието на алопатичното лекарство е в съгласие със закона на Херинг, който гласи, че излекуването се случва от вътре на вън, от горе на долу, от по-важни към по-маловажни органи и системи.

       Това деиствие на лекарството се нарича първичен лекарствен отговор.

Но до тук Жизнената сила няма никакво участие в излекуването, а именно тя е силата, която позволява на човека да е самовъзстановяваща се система. Под действието на алопатичното лекарство симптомите изчезват и жизнената сила не регистрира че там има незаета територия и дори се отдръпва още повече и когато дразнител от същ характер и интензитет се появи, той навлиза необезпокояван и болестта се проявява на по дълбоко ниво.

       И това прави достигането на изначално здраве невъзможно, хомеопатичните лекарства са динамични, те са от енергитично естество, и са много по подобни по характер на жизнената енергия от алопатичните материални субстанции.

       Всяко нещо, което  е динамично и притежава способността да промени начина, по който се чувства и функционира човек можем да наречем хомеопатично лекарство, дори и самото интервю при хомеопата може да лекува.

       Хомеопатичните лекарства внесени в системата човек действат по посока на дразнението, но в различна равнина. То е една изкуствена болест, но по-силна от естествената внесена в организма в достаъчно висока потенция, такава че да успее да стимулира жизнената сила да одухотвори освободената от нея територия, но и в същото време потенцията трябва да бъде най-ниската от избора ни с потенции (така гласи закона за минималната доза).

Тогава жизнената сила може първоначално да се отдръпне, но веднъж набрала еластичност тя успява да "изтласка" болестта от системата човек, като изпълни, до преди това, незаетата от нея територия.

 Хомеопатичните лекарства имат способността, правилно избрани, да действат в желаната от нас посока.

 

 

Жизнената сила създава, тя е динамична и изисква движение, а движението от своя страна е творчество, то и е необходимо за да изпълва материалното човешко тяло, което да служи на духа на човек в пътят му към постигане на индивидуално щастие.

 

 

 

 

 

 

 

От Миглина Чернаева

Ако желаете да поръчате книгата "Клетъчно хранене по време на бременност", въведете вашите данни за контакт по долу и натиснете Поръчай.
Вашият email/телефон:

Вашият адрес:

Колко е 2+2?
(проверка за автоматично изпращане)© 2009, Десислава Тодорова & Александър, всички права запазени     класическа хомеопатия