Грижа за здравето на здравите, съхраняване на младостта и ново начало


Жизнената сила

И създаде господ бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.

Битие 2:7

Божият дъх живее във всеки от нас и във всяко едно същество на планетата Земя. Това ни прави уникални и неповторими. Точно този дъх тази сила е животворящата енергия, която ни крепи и която поддържа динамичното равновесие на всички функции на човешкото тяло. Съвременната медицина нарича това динамично равновесие хомеостаза.Хомеостазните и саморегулаторни механизми непрекъснато поддържат физиологията на организма.Безброй вериги за обратна връзка в тялото стимулират необходимите промени, които трябва да се направят, за да се осъществят нормалните физиологични процеси.Когато съдържанието на въглероден диоксид в кръвта се повиши  ние  започвате да дишаме по-дълбоко или се прозяваме. Когато имунната ни система разпознае някакъв белтък, който е чужд на нашия организъм, тя произвежда антитела, които извеждат този белтък извън кръвообращението преди да е нанесъл някакви щети.

Здравето ни зависи от динамичната хармония на противопоставящи се сили: движение и покой, действие и противодействие, анийони и катийони, киселини и основи, топло и студено, поглъщане и отделяне и т. н.Това равновесие е в основата на живота на всяка клетка , в основата на взаимодействие на всички органи и  системи.

Животът е единен от своето зачеване. Когато двете родителски клетки се обединят, този жизнен принцип, жизнената енергия, вече е налице. Тя притежава и вътре, и вън от себе си силата да развива нови клетки, поради непрекъснатото протичане през нея на жизнената енергия, която господства над цялото. За нея е вътрешно присъща силата да поражда мускулни, нервни, мозъчни клетки, всяка от които е надарена с индивидуалност и способност да се специализира. Но всички тези клетки са част от цялостния човек; и тъй като всеки от нас има неограничената способност да се развива, то ако егото още в първоначалната фаза не беше изпълнено с енергия и годно за развитие, никога не би достигнало своя пълен капацитет. Без тази жизнена енергия клетката или целият организъм стават безжизнени и умират. Само при наличието на жизнена енергия има жив организъм, способен на физическа активност, умствено усилие и духовен възход.

Ханеман ясно и точно описва жизнената сила в своята творба „Органон на лечебното изкуство”.Това е основополагащата философска парадигма на базата, на която ние се запознаваме със законите на хомеопатията и правилата, които трябва да спазваме за да предписваме правилно и хомеопатично.

"В състояние на здраве духовната жизнена сила, този двигател, одухотворяващ материалното тяло, властва неограничено и поддържа всички части на организма във възхитителна хармония и по отношение на усещанията, и по отношение на функциите, така че нашият надарен с разсъдък дух може свободно да си служи с този жив и здрав инструмент за постигане на по-висшите цели на нашето съществуване." (§9)

Ние приемаме съществуването на три форми на живота - тяло, разум и дух. Това е триединството и то е представено във всички живи същества, а по определен начин и във всяка отделна част от организма. Тези сили действат в синхрон и взаимна зависимост.

По своето естество енергията е динамична и тази динамика прониква във всяка частица, всяка клетка, всеки атом на човешката система. Всяко разстройство на тази жизнена енергия или сила води до изкривяване и смущение в развитието на цялата човешка система. Това смущение може да се породи от пренатални въздействия, например внезапна уплаха, или да бъде причинено от някаква злоупотреба, извършена от единия или двамата родители по време на зачатието (алкохол, медикаменти и т.н.) Отклоненията в тази динамична енергия остават като неизличимо клеймо в потомците.

Растежът и развитието на всеки индивид прогресират според състоянието на физическата енергия, динамичната енергия, проявяваща се в мозъчната дейност и духовната енергия. Тези различни прояви на енергия съществено се различават по начина, по който действат. Принципът на растежа е еднакъв у всички. Смесването на тези енергийни прояви създава обединената индивидуалност и, когато енергията функционира правилно в трите си разновидности, цялостният индивид израства хармонично, защото енергията е тази, която дава тласък за растежа. Когато енергията функционира неправилно, се появява свръхрастеж в един план за сметка на друг и индивидът се развива несъразмерно.

За хомеопата болестта е енергиен дисбаланс, който се появява първо в най-фундаменталните слоеве на човешката личност. Този дълбок дисбаланс е причина за болестта и накрая се проявява на телесно ниво под формата на симптоми, които тялото създава в стремежа си да коригира дисбаланса.

„Единствено патологично разтроената жизнена сила причинява болести.патологичните прояви , които стигат до нашите сетива, изразяват всички вътрешни промени, т.е. цялото патологично смущение на dynamis; те разкриват цялата болест.

Обратно, прекратяването чрез лечение на всички симптоми , т.е. изчезването на всички доловими отклонения от здравето, естествено предполага, че жизнения принцип е възстановил своята цялост и поради това целият организъм си е възвърнал здравето.” (§12)

Появата на тези смущения е отражение на вътрешния смут и объркването на хармоничното действие, от което страда жизнената сила. Ние трябва да осъзнаваме, че смущение в която и да било част е проява на дълбокото вътрешно смущение и не е местно заболяване на определен мускул или определена група нерви, или артерии, или дори на самия разсъдък, а е изражение на общото разстройство, което се манифестира локално или в части, които привидно нямат нищо общо. Това е изражение на смутената жизнена енергия и е проява на човека като единно цяло, а не на отделна част от неговия организъм. Това ни отвежда към възгледа за болестта като динамично изражение на нарушената хармония и ритъм на жизнената енергия. Този ритъм може да бъде толкова разстроен, че да ускори или да снижи темпото на виталността и по този начин да повиши или да понижи реакциите на тялото, на ума и на духа. Те винаги са едно цяло под върховното господство на жизнената енергия.

Необходимо е  непрекъснато изучаване на философията, която лежи в основата на хомеопатията . И ние трябва не само да учим, но да бъдем и търпеливи, за да не попречим на събитията да следват естествения си ход. Ако сме в състояние да разбираме кога сме на прав път, това ще ни помогне да бъдем търпеливи и ще ни даде кураж да изчакваме събитията, знаейки че прогнозата е благоприятна и работата ни е ефективна.

И да не забравяме все пак, че хомеопатията е един не лек път към себе си.

 

 

 

 

 

Използвана литература:

1.      "Фундаменталните закони и Изкуството да лекуваме с хомеопатия" от Х. Робъртс

2.       „Хомеопатичен наръчник” - Алисън и Антъни Бейли 

3.      „Чудесата на лечението с прана” Мастър Чоа Кок Сюе

 

Ако желаете да поръчате книгата "Клетъчно хранене по време на бременност", въведете вашите данни за контакт по долу и натиснете Поръчай.
Вашият email/телефон:

Вашият адрес:

Колко е 2+2?
(проверка за автоматично изпращане)© 2009, Десислава Тодорова & Александър, всички права запазени     класическа хомеопатия